Tanssi- ja liiketerapia

Tanssi- liiketerapia on liikkeeseen pohjautuva kuntoutus- ja hoitomuoto. Haastavaa tilannetta tarkastellaan keskustelun lisäksi  kehon, tanssin ja liikkeen avulla.

Asiakkaalla ei tarvitse olla tanssitaustaa, eikä liikunnallisuus ole vaade. Tanssi- ja liiketerapia auttaa tulemaan tietoiseksi omista tarpeista ja antaa apukeinoja esimerkiksi stressin, unettomuuden tai ahdistuksen hallintaan.

Luovassa työskentelyssä ihminen on kokonaisvaltaisesti läsnä. Ajatukset , tunteet, tuntemukset ovat vuoropuhelussa keskenään ja se mahdollistaa kokonaisvaltaisen työskentelyn asiakkaan valitsemien teemojen parissa.

Tanssi- ja liiketerapian keskeisiä teemoja:
-Stressinhallinta
-Omien voimavarojen lisääminen
-Tietoisuustaitojen lisääminen
-Tunnetaitojen tutkiminen ja opettelu
-Omien rajojen tutkiminen ja opettelu
-Sosiaalisten taitojen harjoittelu
-Kommunikaation ja vuorovaikutuksen tutkiminen
-Uusien näkökulmien etsiminen
-Kehotietoisuuden vahvistaminen
-Kehon ja mielen yhteyden lisääminen
Tervetuloa kokeilemaan!