”Se joka ei ole koskaan epäonnistunut,

ei ole koskaan yrittänyt mitään uutta.”

-Albert Einstein-

Tarjoan keskusteluapua, työnohjausta, psyykkistä tukea yrittäjille sekä unettomuuden lääkkeetöntä hoitoa Helsingissä, Porvoossa ja paikkariippumattomasti netissä.

Haluan auttaa asiakkaitani elämään omannäköistään, mielekästä elämää. Mikä tahansa elämää hankaloittava asia tai olotila on riittävä syy hakea apua

Olen koulutukseltani sosiaalipsykologi. Lisäkoulutuksena olen suorittanut psykoterapiaopinnot, tanssi- ja liiketerapiaohjaajan opinnot sekä unettomuuden lääkkeetön hoito koulutuksen. Tällä hetkellä suoritan nuorten ja aikuisten integratiivisia psykoterapiaopintoja.

Minulla on vankka työkokemus perheiden ja nuorten kanssa työskentelystä ennaltaehkäisevän lastensuojelun saralta. Olen tehnyt pitkän työuran myös aikuiskoulutuksen parissa ja yrittäjänä.

Millainen terapeutti olen?

Uskon terapeuttina vuorovaikutukseen ja sitä kautta avautuviin uusiin näkökulmiin. Uskon jokaisessa ihmisessä olevaan hyvään ja kyvykkyyteen. Pelot ja elämän arvaamattomuus vain asettuvat toisinaan poikkiteloin tavoitteiden kanssa. Umpikujassa piilee mahdollisuus pysähtyä oman itsensä äärelle; mahdollisuus valita jotain uutta vanhan ja toimimattoman tilalle. Sanoittamalla ääneen toiveet, unelmat ja suunnitelmat,  vahvistaa samalla omaa kykyään toimia ja saada asiat muuttumaan. Tiedostaminen on kaiken muutoksen lähtökohta. 

Elämässä kuuluu ryvettyä, eksyä ja olla heikko. Täydellisiä ihmisiä ei ole olemassa, eikä sellaiseksi voi tulla. Itseään voi kuitenkin oppia tuntemaan paremmin. Itsensä tunteva ja hyväksyvä ihminen kykenee elämään täysipainoista, itsensä näköistä elämää. Päivästä toiseen selviytymisen tilalle tulee elämänilo ja hallinnan tunne.

Työotteeni on integratiivinen

Työotteeni on integratiivinen, asiakkaan tarpeiden mukaan muokkautuva, kokonaisvaltainen (kehon aistimukset huomioiva) ja vuorovaikutteinen. Yhdistän koulutustani, työkokemustani ja tutkimustietoa auttaakseni asiakastani saavuttamaan hänen toivomansa lopputuloksen. Aluksi työskentely voi olla toivotun lopputuloksen hahmottamista, asiakkaan omien toiveiden ja suunnan etsimistä. 

Työskentelyni on tulevaisuussuuntautunutta, mutta toisinaan onnellinen tulevaisuus vaatii ensin tekemään rauhan menneen kanssa. Tulevaisuus muodostuu tässä hetkessä olevien ajatusten, uskomusten ja toiminnan rajoissa. Haluan auttaa asiakkaitani saavuttamaan tavoitteensa, pieni askel kerrallaan. 

Käytän asiakkaan halutessa luovia menetelmiä keskustelujen lisäksi. Piirtäminen, kirjoittaminen, liike ja musiikki voivat, asiakkaan ne omakseen kokiessaan, olla mainio lisä. Terapiaistuntojen väliin suunnitellut kotitehtävät auttavat omalta osaltaan halutun muutoksen aikaansaamisessa.

Tärkeämpää kuin mikään menetelmä on kuitenkin asiakkaan kunnioitus oman elämänsä asiantuntijana sekä aito vuorovaikutus.

Lämpimästi Tervetuloa!

Minna Lehikoinen

    Sosiaalipsykologi

      Ratkaisukeskeisen psykoterapian opinnot

Integratiivisen psykoterapian opinnot meneillään

  Tanssi- ja liiketerapiaohjaajan opinnot

Unettomuuden lääkkeetön hoito -koulutus