PSYKOTERAPIA VOI OLLA LYHYTTÄ TAI PITKÄÄ 

Psykoterapia on keskusteluapua, joka auttaa kuormittavissa elämäntilanteissa, vaikeissa valinnoissa ja haastavissa tunnetiloissa. Mikä tahansa elämää hankaloittava asia on riittävä syy hakea apua.

Psykoterapia voi olla sekä lyhyttä että pitkää. Tapaamiskertoja voi olla muutamasta kerrasta kahteenkymmeneen tai tapaamiset voivat jatkua vuosia. Lyhytterapia voi olla sopiva ja nopea tapa aloittaa terapia. Tapaamisten lopuksi arvioidaan aina sen tuloksellisuus sekä mahdolliset jatkotoimet.

Terapeuttinen keskusteluapu auttaa löytämään uusia näkökulmia toivottomiltakin tuntuvissa tilanteissa. Jo olemassa olevan tilanteen tiedostaminen ja sanoittaminen on muutoksen alku.

Oma hyvinvointi on kaiken perusta. Löytämällä omat tarpeet, unelmat, kohtaamalla häpeän, pelon ja heikkouden tunteensa auttaa myös läheisiään voimaan hyvin. Täydellisiä ihmisiä ei ole olemassa, eikä sellaiseksi voi tulla. Itseään voi kuitenkin oppia tuntemaan paremmin ja pyrkiä tekemään elämästä mahdollisimman hyvää tässä ja nyt.

Sydämellisesti tervetuloa!

Ota yhteyttä: https://www.mielenvarit.fi/yhteystiedot/