RATKAISUJEN RAKENTAMISTA YHTEISEN TAVOITTEEN PUOLESTA

Tulevaisuussuuntautuneisuus tekee hankalien ihmissuhdeongelmien tarkastelun mahdolliseksi ilman syyttelyä. Rakennettaessa yhteistä tulevaisuutta oleskellaan neutraalilla ei kenenkään maalla. Tulevaisuudessa ei ole syyttelyä, eikä ongelmavyyhdin raskasta painolastia hartioilla. Toivotun tulevaisuuden tarkastelussa kaikki on mahdollista ja kaikki ovat tasavertaisia.

Parityöskentelyn tavoitteena on löytää hyviä hetkiä ja voimavaroja menneestä ankkuroimaan ihmissuhteelle/perheelle vahvemmat juuret, opetella rakentavaa tunteiden ja tarpeiden ilmaisua sekä löytää keinot yhteiseen toivottuun tulevaisuuteen pääsemiseksi, lakaisematta ongelmia maton alle.

Parisuhdeterapiassa käsiteltäviä teemoja ovat esim. ero, seksuaalinen haluttomuus, uskottomuus ja kommunikaatiovaikeudet.

Sydämellisesti tervetuloa!

Ota yhteyttä:  https://www.mielenvarit.fi/yhteystiedot/